Menu:

Instalujeme koberce a běhouny

Natáhnout koberce do místnosti anebo do jiných větších prostor může a nemusí být až tolik složité. Záleží pochopitelně hlavně na tom, jestli se jedná o klasické celoplošné koberce, které pokrývají celou plochu pokoje, anebo o kusové koberce sloužící spíše jako dekorace. U kusových koberců je zpravidla zapotřebí většího počtu osob, které jsou schopny s kobercem pracovat tak, aby padl na konkrétní místo tak, jak je momentálně zapotřebí.

U klasických kusových koberců je tento problém naprosto minimalizován. Stačí pouze koberce zakoupit a pak si rozmyslet do kterých prostor jej dáte. Člověk tak může učinit bez problémů i sám a nepotřebuje k takovéto pokládce nikoho dalšího.

 Kontrola podlahy před samotnou instalací koberců

 Když se rozhodneme pro pokládku konkrétního koberce v určité místnosti, měli bychom určitě v první řadě překontrolovat stav plochy, na kterou budeme takovýto koberec vůbec pokládat. Zkontrolovat bychom měli hlavně tvar samotné místnosti. Důležité jsou zejména hrany této místnosti. Mohou být pochopitelně jak hodně ostré, tak i dlouhé zaoblené. Nezbytná je také kontrola povrchu dané místnosti z hlediska jeho rovnosti.

Pokud je povrch hrbolatý, tak je třeba přemýšlet o nějaké vrstvě, která by byla schopna povrch natolik vyrovnat, aby koberec položený na takovémto povrchu vypadal dobře. Určitě je třeba také přemýšlet o uchycení koberce. U menších prostor není třeba koberce podlepovat, nicméně u větších místností se stává podlepení doslova nezbytností. K podlepení se využívají oboustranné lepicí pásky. Po roztažení koberce je třeba jej již jen správně přichytit a vyrovnat.

 Koberce u vás doma

 Jestliže dojde ke kvalitnímu položení koberce, tak by měl v místnosti pokrývat kompletně celou podlahovou plochu tak, aby nijak nepřečníval anebo naopak takového koberce na určité straně nepochybělo. Pokud si nejsme schopni poradit při pokládání jen tak od oka, tak není problém vzít pravítko a všechno si znovu proměřit tak, jak je to zapotřebí, aby koberce vypadal opravdu dobře.

 Pokládka koberce

 Při samotné pokládce koberce je třeba dát také pozor kromě již zmiňovaných záležitostí na to, jakým způsobem je koberce uchycen na okrajích místností. Ideální je volit nějaké kvalitní a dobře vypadající kobercové lišty.

05. 05. 2011